OXFORDI Képességvizsgáló Személyiség teszt


Igen, tudomásom van róla, hogy az adatszolgáltatás önkénetes.
Igen, hozzájárulok az adataim kezeléséhez, abból a célból, hogy értesíthessenek a teszt eredményének a megismeréséről, illetve a haladásomhoz szükséges tájékoztatás céljából.

Név:   Életkor:   Nem:

Ki ajánlotta:
Levelezési cím:
E-mail: Mobil telefonszám: (pl: +36 30 777-8877)

Töltse ki az összes mezőt. Üresen hagyott mezőkkel nem tudja a rendszer elküldeni a tesztet.
Kérjük, hogy mobiltelefonszámát, email címét pontosan adja meg, hogy a
teszt kiértékelés időpontjának egyeztetése miatt felhívhassuk!

A kitöltött teszttel kapcsolatban bármilyen kiértékelést,
információt csak személyesen tudunk adni, egyeztetett időpontban.
Kitöltési útmutató:
Minden kérdést úgy válaszoljon meg, ahogyan ÉPPEN MOST gondolja.
+ „igen”-t vagy „legtöbbször igen”-t jelent,
T „talán”-t vagy „bizonytalan”-t jelent,
- „nem”-et vagy „legtöbbször nem”-et jelent

A) A válaszait jelölje be az egyes kérdések mellett megadott helyen.

B) Ügyeljen arra, hogy minden kérdést megértsen: annyiszor olvassa el, ahányszor csak szükséges. Kérjük, minden kérdést válaszoljon meg – közölheti a véleményét is a végén, ha bizonytalan lenne a válaszokat illetően.

C) Ne időzzön sokat egy kérdésnél se – azonnal válaszolja meg, ahogy megértette, és lépjen a következő kérdésre.

D) Ha a múltat figyelembe véve egy válasz más lenne, mint a jelent tekintve, akkor a jelennek megfelelően válaszoljon.

E) Az első kérdéssel kezdje!
+ az igen, leggyakrabban igen
   T  talán, vagy nem jellemző
      -  a nem, leginkább nem válasz esetén

 +  T   -

1. Tesz meggondolatlan megjegyzéseket vagy vádló kijelentéseket, amelyeket később megbán?
2. Amikor mások zavarba jönnek, Ön egészen higgadt marad?
3. Lapozgat puszta szórakozásból vasúti menetrendeket, telefonkönyveket vagy szótárakat?
4. Ha döntést kellene hoznia, befolyásolná, hogy kedveli-e az érintett személyt vagy sem?
5. Kettő vagy kevesebb gyermeket szeretne-e a családjában, noha egészsége és jövedelme többet is megengedne?
6. Megrándulnak néha az izmai, minden logikus ok nélkül?
7. Szeretne olyan pozícióban lenni, amelyben nem terheli a döntéshozatal felelőssége?
8. Mások kiszámíthatatlannak tartják a cselekedeteit?
9. Ön szerint több pénzt kellene költeni társadalombiztosításra?
10. Nagyon érdeklik Önt más emberek?
11. Inkább monoton a hangja, mint változó magasságú?
12. Általában hagyja, hogy a másik személy indítsa el a társalgást?
13. Könnyen felkelti az érdeklődését más emberek beszélgetése?
14. Visszatartaná-e a vadászattól az a gondolat, hogy vadnak, kisebb állatoknak vagy halaknak fájdalmat okoz?
15. Gyakran cselekszik a pillanatnyi hangulata szerint, minden megfontolás nélkül?
16. Lassan beszél?
17. Általában nyugtalankodik-e amiatt, hogy meg kell óvnia egészségét?
18. Egy váratlan esemény hatására megrándulnak-e az izmai?
19. Kérdéseit általában udvariasan intézi alkalmazottaihoz, rokonaihoz vagy diákjaihoz?
20. Ön szerint képes volna kapásból helyes ítéletet alkotni valamiről?
21. Még mindig aggasztják múltbeli kudarcai?
22. Előfordul-e, hogy napokig szokatlanul aktívnak találja magát?
23. Zokon veszi, ha mások meg akarják mondani Önnek, mit tegyen?
24. Általában nehezére esik-e „bevallani a dolgot” és vállalni érte a felelősséget?
25. Inkább kevés, közeli barátja van, mint sok olyan barátja, akivel csak beszélő viszonyban van?
26. Az élete állandó küzdelem a túlélésért?
27. Gyakran énekel, vagy fütyörészik puszta szórakozásból?
28. Barátai melegszívűnek tartják?
29. Jobban szeret utasításokat adni, mint kapni?
30. Élvezi elmondani az embereknek a legújabb botrányt munkatársairól?
31. Egyet tudna érteni a „szigorú fegyelemmel”?
32. Nagy gondot okozna Önnek az a gondolat, hogy valamit teljesen elölről újra el kell kezdenie?
33. Próbál másokat megnevettetni és mosolyra deríteni?
34. Úgy érzi, könnyű kifejeznie érzelmeit?
35. Tartózkodik-e a szemrehányástól, ha a másik személy elkésik a megbeszélt találkozóról?
36. Néha ünneprontónak tartják?
37. Ön szerint vannak-e, akik kifejezetten ellenségesek Önnel szemben, és Ön ellen dolgoznak?
38. Belátná-e, hogy nincs igaza, csak, hogy „megőrizze a békességet”?
39. Csak kevés olyan ember van, akit tényleg kedvel?
40. Ritkán boldog, csak akkor, ha különös oka van rá?
41. Társas összejöveteleken végig szokta járni az embereket?
42. Tesz ésszerű óvintézkedéseket a balesetek megelőzésére?
43. Nyugtalanná teszi az a gondolat, hogy mások előtt kell beszélnie?
44. Ha a boltban látna egy árucikket, amelyet nyilvánvalóan tévesen alacsonyabbra áraztak be, mint a valódi ára, megpróbálna-e hozzájutni ezen az áron?
45. Gyakran érzi úgy, hogy az emberek a háta mögött Önre néznek, vagy Önről beszélnek?
46. Ön mindig bajba keveredik?
47. Érez-e konkrétan gyűlöletet vagy félelmet valakivel vagy valamivel szemben?
48. Jobban szeret néző lenni, mint részt venni valamilyen aktív sportban?
49. Úgy érzi, könnyű pártatlannak lenni?
50. Családja többi tagjával szemben szigorúan rögzített udvarias viselkedésmódot követ?
51. „Meg tudja adni a kezdő lökést” egy társasági összejövetelen?
52. Vásárolna-e hitelre, bízva abban, hogy tudja fizetni a részleteket?
53. Fellép-e Önnél valamilyen utóhatás, ha valami váratlan, például baleset vagy más nyugtalanító esemény történik?
54. Inkább valamennyi érintett személy javát tartja szem előtt, mint saját személyes érdekeit?
55. Amikor egy előadót hallgat, felmerül néha Önben az a gondolat, hogy az előadó kifejezetten Önre céloz?
56. Külső zajok ritkán zavarják a koncentrációban?
57. Általában naprakész a mindennapi eseményeket illetően?
58. Képes-e hat hónapon keresztül magabiztosan tervezni és dolgozni egy rendezvény lebonyolításán?
59. Ön szerint a modern, „rácsok nélküli börtön” kudarcra van ítélve?
60. Hajlamos a gondatlanságra?
61. Előfordul-e néha, hogy úgy érzi, az élet egy „álomvilág”, és minden olyan valószerűtlennek tűnik?
62. Hamar kiheveri a rossz hírek hatásait?
63. Amikor bírál, egyúttal igyekszik bíztatni is?
64. Általában „hidegnek” tartják Önt?
65. Véleményei nem elég fontosak ahhoz, hogy másoknak elmondja?
66. Annyira magabiztos, hogy az néha zavar másokat?
67. „Rajta tartja-e a szemét” azokon a dolgain, amelyeket barátainak kölcsönadott?
68. Örömét leli a saját maga által választott tevékenységekben?
69. Nagy hatással van Önre az érzelmekkel teli zene?
70. Teljesen elítél valakit, mert kapcsolatuk valamilyen szempontjából vetélytársa vagy ellenfele?
71. Gyakran „ül és gondolkozik” a halálról, betegségekről, a fájdalomról és a szenvedésről?
72. Felkavarja a megbecsültség elvesztésének gondolata?
73. Állandóan gyűjt olyan dolgokat, amelyek „egyszer talán jók lesznek valamire”?
74. Kifogásolná-e a hibákat és rámutatna-e a rossz dolgokra másvalaki jellemében vagy keze munkájában?
75. Őszintén élvezi és értékeli a szép dolgokat?
76. Elajándékoz néha olyan dolgokat, amelyek szigorúan véve nem az Önéi?
77. Kitörően üdvözli az embereket?
78. Gyakran elmélkedik korábbi sorscsapásokon?
79. Néha erélyesnek tekintik tetteit vagy véleményeit?
80. Könnyen és neheztelés nélkül elfogadja a kritikát?
81. Általában nem zavarják a kintről jövő zajok, amikor pihenni próbál?
82. Hajlamos a féltékenységre?
83. Hajlamos halogatni a teendőit, aztán rájönni, hogy már túl késő?
84. Inkább mások kívánságainak engedelmeskedik, mintsem hogy megpróbáljon a saját feje után menni?
85. Úgy érzi, könnyű belekezdenie egy nagyobb feladatba?
86. Rágja a körmeit vagy a ceruzája végét?
87. Túljátssza az érzelmeit, csak hogy hatást keltsen?
88. Ha lerohannánk egy másik országot, együtt érezne-e azokkal, akik lelkiismereti okok miatt megtagadnák a katonai szolgálatot ebben az országban?
89. Vannak érzékeny pontjai?
90. Kevés olyan érdeklődési és tevékenységi köre van, amit saját maga választott?
91. Előfordul, hogy egyetlen gondolat napokig nem hagyja nyugodni?
92. Ön lassú evő?
93. Képes nyugalmat sugározni, amikor mások elvesztik a fejüket?
94. Megállna-e és megkérdezne-e valakit, hogy szüksége van-e segítségre, még ha közvetlenül nem is kérte Öntől?
95. Elfogult a saját iskolája, kollégiuma, klubja vagy csapata stb. javára?
96. Kifizeti az adósságait, és betartja az ígéreteit, hacsak lehetséges?
97. Jó alvó?
98. Alkalmazna-e testi fenyítést egy tízéves gyermeknél, ha nem akarna engedelmeskedni Önnek?
99. Szívesebben vállal passzív szerepet egy klubban vagy szervezetben, aminek a tagja?
100. Logikus és tudományos a gondolkodása?
101. A mai fiatalságnak több lehetősége van, mint az előző generációnak?
102. Kidob dolgokat, csak hogy rádöbbenjen, később szüksége lesz rájuk?
103. Könnyen letérne-e a megkezdett útról, ha az meglehetősen sok kellemetlenséggel járna?
104. Csak kevés téma „lelkesíti be”?
105. Ritkán gyanakvó mások tetteivel szemben?
106. Elgondolkozik-e néha azon, hogy akad-e egyáltalán valaki, aki tényleg törődik Önnel?
107. Inkább nem vállal felelősséget, mert kételkedik abban, hogy helyt tud állni?
108. Érez néha kényszert arra, hogy megismételjen valamilyen érdekes hírt vagy apróságot?
109. Hajlamos eltúlozni egy jogos panaszt?
110. Arckifejezése inkább változatos, mint merev?
111. Általában meg kell magyaráznia vagy védenie a már kimondott véleményét?
112. Nyíltan és őszintén csodálja a szépet másokban?
113. Kifejezett erőfeszítésébe kerülne belegondolni az öngyilkosság kérdésébe?
114. Úgy gondolja, energikusan viszonyul az élethez?
115. Egy nézeteltérés befolyásolná-e általános kapcsolatát egy másik személlyel?
116. Ritkán aggasztja egy kisebb kudarca?
117. Néha úgy érzi, hogy túl sokat beszél?
118. Sokat mosolyog?
119. Könnyű az Ön kedvében járni?
120. Ha közvetlen ellenállásba ütközne, mégis megpróbálná megvalósítani saját elképzelését, ahelyett, hogy beadná a derekát?
121. Egy nem túl nagy távolságot is inkább autóval tenne meg, mint gyalog?
122. Megzavarja-e néha a szél süvítése vagy a ház elcsendesülésének zajai?
123. Befolyásolja-e a véleményét, hogy tapasztalatai, hivatása vagy képzése szemszögéből nézi a dolgokat?
124. Gyakran követ el tapintatlanságból baklövéseket?
125. Bizalmatlan azokkal szemben, akik pénzt kérnek kölcsön Öntől?
126. Befolyásolják döntéseit személyes érdekek?
127. Nagyon fel tudja lelkesíteni „valami egyszerű kis dolog”?
128. Gyakran cselekszik úgy, hogy tudja: saját józan ítélőképessége mást tanácsolna?
129. Helyesli-e a faji vagy a társadalmi osztályok szerinti megkülönböztetést?
130. Tud-e bármilyen beidegződéséről, mint például a haja, orra, füle birizgálása vagy ilyesmi?
131. Képes-e hamar alkalmazkodni és kihasználni az új körülményeket és helyzeteket, még ha nehezek is?
132. Borsózik a háta egyes zajoktól?
133. Ha akarja, képes megérteni a másik személy nézőpontját?
134. Akkor fekszik le, amikor akar, nem pedig ahogy az óra diktálja?
135. Nehezen viseli mások „apró gyarlóságait”?
136. Idegesítik a gyerekek?
137. Kevésbé beszédes, mint a barátai?
138. Általában késlekedés nélkül és módszeresen végzi el a feladatait?
139. Inkább segítene útitársának, mintsem hogy a hivatalos szervekre bízza a dolgot?
140. A szavazáskor automatikusan ugyanarra a párt-képviselőlistára szavaz, ahelyett hogy áttanulmányozná a jelölteket és a programokat?
141. Gyakran mereng múltbeli betegségein vagy fájdalmas élményein?
142. Nagyon kényelmetlenül érzi magát egy rendezetlen környezetben?
143. Általában megbírál egy filmet vagy előadást, amit lát, vagy egy könyvet, amit olvas?
144. Amikor elmesél egy mulatságos élményt, könnyen tudja utánozni az eredeti eseményben levő sajátos stílust vagy nyelvjárást?
145. Saját gondolatai – olyan témákban, amelyekben nem szakértő – elég fontosak-e ahhoz, hogy másoknak elmondja?
146. Hajlamos rendet rakni másvalaki rendetlen háztartásában?
147. Könnyen belenyugszik a vereségbe, anélkül, hogy le kellene nyelnie a csalódását?
148. Gyakran lehangolt?
149. Előfordul, hogy kényelmetlenül érzi magát gyerekek társaságában?
150. Ha nem képes elvégezni valamit, letaglózva érzi-e magát, ahelyett, hogy találna egy másik tevékenységet vagy módszert?
151. Néha egyáltalán nem képes átérezni a dolgok szellemét vagy hangulatát?
152. Ritkán juttatja kifejezésre sérelmeit?
153. „Hajrázni” szokott a munkában, vagyis viszonylag tétlen, és aztán egy-két napra hirtelen beveti minden erejét?
154. Zavarja-e az Önt körülvevő elvégzetlen feladatok száma?
155. Szeretnek az emberek az Ön társaságában lenni?
156. Képes volna-e beavatkozás nélkül megállni, hogy valaki befejezze azt a „két utolsó szót” egy keresztrejtvényben?
157. A legtöbb embernek a legjobb oldalát nézi, és csak ritkán beszél róluk lekicsinylően?
158. Egész könnyen nevet vagy mosolyog?
159. Határozott és magabiztos a hangja és a stílusa?
160. Legfeljebb csak a közeli barátaival szemben fejezi ki lelkesedését?
161. Annyira fontosak az érdeklődési körei és szakterületei, hogy kevés idő jut bármi másra is?
162. Szeretne-e valamilyen új tevékenységet kezdeményezni a környezetében, ahol él?
163. Megtenné-e a szükséges lépéseket egy állat megölésére, hogy megszabadítsa a szenvedéstől?
164. Könnyen tud lazítani?
165. Nem sajnálja nagyon a múltbeli csapásokat és kudarcokat?
166. A félelem vagy az aggódás gondolata fizikai reakciót vált ki Önből?
167. Megbízhat-e a saját megítélésén alapuló döntésben, ha egy érzelmekkel teli szituációban van?
168. Tarthatná-e Önt valaki igazán aktívnak?
169. Nehezen szánja rá magát, hogy nekifogjon egy elvégzendő feladatnak?
170. Ellenzi a bűnözők feltételes szabadlábra helyezését?
171. Sok időt tölt fölösleges aggódással?
172. Nehéz megértenie egy nézeteltérésnél, hogy a másik személy miért nem érti az Ön álláspontját, és így miért nem tud egyetérteni Önnel?
173. Simán megbirkózik az élet mindennapos problémáival?
174. Általában őszinte másokhoz?
175. Inkább „arra várna, hogy történjen valami” ahelyett, hogy Ön kezdeményezne?
176. Túlságosan szabadon költekezik jövedelméhez képest?
177. Képes tudatos kockázatot vállalni túlzott aggódás nélkül?
178. Egy kisebb koccanásánál tényleg venné-e a fáradságot, hogy megtérítsen minden kárt, amit okozott?
179. Mások dirigálnak Önnek?
180. Engedékeny a barátaival, jóllehet másokkal szemben szigorúbban ítélkezne?
181. Gyakran tűnődik saját alsóbbrendűségén?
182. Kritikusan beszélnek Önről az emberek másoknak?
183. Zavarba jön-e egy szívből jövő üdvözléstől, például egy csóktól, öleléstől vagy hátba veregetéstől, ha az nyilvánosság előtt történik?
184. Mások kívánságai miatt gyakran nem teszi meg, amit akar?
185. Meg van-e néha győződve véleményei helyességéről egy témában, még ha nem is szakértő?
186. Gyakran találja úgy, hogy egyszerre mindenbe belekap?
187. Úgy tűnik, az ismerősei többre tartják a képességeit, mint Ön?
188. A halál gondolata – vagy akár csak a halálra emlékeztető dolgok is – borzalommal töltik el?
189. Ha lerendeztek egy vitát, egy ideig még mindig durcás?
190. Barátságos a hangja, viselkedése és kifejezésmódja?
191. Az élet meglehetősen homályos és valószerűtlen az Ön számára?
192. Gyakran felzaklatja a háborús áldozatok és a politikai menekültek sorsa?
193. Távoli ismerősök fordulnak-e Önhöz segítségért vagy tanácsért személyes problémáikkal?
194. Ha elveszít valamit, felmerül-e Önben az a gondolat, hogy „biztos ellopta vagy elhányta valaki”?
195. Ha azt gondolná, hogy valaki gyanakszik Önre és tetteire, inkább megbeszélné vele a dolgot, mintsem hagyná, hogy maga derítse ki?
196. Érzi-e néha úgy, hogy kora a hátrányára van (túl fiatal vagy túl idős)?
197. Vannak olyan időszakai, amikor minden látszólagos ok nélkül szomorú és lehangolt?
198. Sokat zsörtölődik azon, hogy milyen körülményekkel kell szembenéznie az életben?
199. Hajlamos elrejteni az érzelmeit?
200. Ön szerint sok jó barátja van?

Megjegyzés:A teszt elküldésével egyben hozzájárul, hogy a feltüntetett adatait tároljuk, és Önnel időpontot egyeztessünk,
és tájékoztassuk szóban vagy írásban a tesztről és a tevékenységünkről.